Tiến hành vay

Đăng ký thông tin khoản vay trên website

Chờ cuộc gọi của tổng đài

Chuẩn bị sẵn các giấy tờ cần thiết: CMT/CCCD, Thẻ Sinh Viên, Sổ Hộ Khẩu (Đối với khoản vay từ 5 triệu trở lên)

Đến cửa hàng giải ngân